De historie van "Vriendentrouw"

Vriendentrouw werd opgericht op 12 januari 1925 door Hent Hartjes en Antoon Kemperman. Dit gebeurde op de veranda van het stations-koffiehuis "Hugen". Bij aanvang bestond de vereniging uit maar 7 leden, en deze leden waren allemaal mannen.

De vereniging was van oorsprong katholiek en diende daarom een geestelijke adviseur te hebben. De eerste adviseur was kapelaan Kempers. Hij was regisseur, keurde de toneelstukken, en zag er op toe dat er geen vrouwen meespeelden. De vrouwenrollen werden door heren vertolkd !

Tot aan de oorlog, en daarna tot 2000, speelde men in "Hugen" en er werden jaarlijks 2 tot 3 voorstellingen gegeven. Meestal werd er een aparte voorstelling gegeven voor de oudere mensen. Tijdens de oorlog heeft de vereniging min of meer stilgelegen, maar meteen na de oorlog pakte men meteen de draad weer op en kwam in 1945 al meteen met de revue "Pat & Mat van alles bevrijd". Deze revue was geschreven door meester A. van Dalen. Het stuk werd meteen een groot succes.

Vlak na de oorlog deden ook vrouwen hun intrede in de vereniging. De eerste vrouwen die toegelaten werden waren: Nel Strijbosch, Mieneke van Dijk, Zwaan Wijnands en de zusters Hermsen en Kemperman.

Omdat "Hugen" niet meer bestaat geeft de vereniging, sinds 2000, haar voorstellingen in zaal "Wieleman". Dit gebeurt in de grote zaal, welke elk jaar weer helemaal vol zit tijdens de voorstellingen. De regie wordt elk jaar door iemand van de vereniging gedaan.

Enkele foto's uit de historie van Toneelvereniging Vriendentrouw:


Info: Vriendentrouw
Bijgewerkt: 17 maart 2012
Home